SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji poslovanja spletne strani Liacryl-art.eu, ki jih zastopa Dr. Rajko Livio.

Predmet pogodbe

S to pogodbo se ureja prodaja blaga na spletni strani ponudnika Liacryl-art.eu.

Sledeči splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pošiljke med nami (Dr. Livio, liacryl-art.eu) in potrošnikom v različici, veljavni od trenutka naročila. Potrošnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z namenom sklene pravni posel.

1.     Potek sklenitve pogodbe in shranjevanje teksta pogodbe

Pogodba se sklene z elektronsko komunikacijo po elektronski pošti info@liacryl-art.eu. V primeru sklenitve pogodbe ste sklenili pogodbo z Dr. Rajko Livio. Predstavitev blaga na naši spletni strani ne predstavlja pravno obvezujoče pogodbe, je samo informativne narave, da lahko potrošnik naroči blago. Pogodbo sklenete, ko po elektronski pošti info@liacryl-art.eu oddate naročilo. Tekst pogodbe vam pošljemo skupaj s pogoji poslovanja na vaš elektronski naslov.

2.     Pošiljanje

Blago bomo poslali takoj, ko bomo prejeli plačilo na naš transakcijski račun. Vse podatke za bančno nakazilo boste prejeli po elektronski pošti ob naročilu. Blago pošljemo najkasneje v treh dneh od naročila. O morebitni zamudi bomo stranko obvestili.

3.     Pridržanje lastninske pravice

Dokler ne prejmemo polno plačilo je blago naša last.

4.     Pravica do odstopa od pogodbe

 

Od pogodbe lahko odstopite v štirinajstih dneh od dneva prejema blaga. Če boste prejeli poškodovano keramiko ali sliko nas takoj obvestite po elektronski pošti in navežite stik z dostavljalcem blaga (DHL, Pošta Slovenije…), da bomo sprožili zahtevek za odškodnino. Shranite originalno embalažo.

Če želite v določenem roku odstopiti od pogodbe nas po elektronski pošti obvestite o vaši nameri, ki mora biti jasno izražena v pisni obliki. Za to lahko uporabite obrazec z naše spletne strani in nam ga izpolnjenega pošljete po elektronski pošti. O prejemu odstopa od pogodbe boste dobili potrdilo po elektronski pošti.

V primeru, da ste odstopili od pogodbe, vam nakažemo denar nazaj na vaš transakcijski račun, ki ga boste navedli. V primeru odstopa stroške poštnine prevzame kupec. Denar bo nakazan na vaš račun, ko boste blago poslali nazaj oziroma priskrbeli dokaz, da ste ga že odposlali (potrdilo od pošte …). Blago pošljite v nepoškodovanem stanju in v zaščitni ovojnini, kot smo ga mi poslali vam . V času, ko imate pravico do odstopa od pogodbe, blago ne uporabljajte, ampak ga samo preglejte in vrnite v originalno ovojnino.

 

5.     Varstvo osebnih podatkov

 

Vsi osebni podatki, ki jih pridobimo tekom vašega obiska spletne strani ali sklenitve pogodbe, se pridobivajo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Tretjim osebam ne dajemo vašim osebnih podatkov, razen, če bi bilo drugače določeno z zakonom ali če je stranka prej v to izrecno privolila. Podatke bomo posredovali dostavnim službam oziroma pošti v toliki meri, da bomo blago lahko odposlali. Enako velja za banke.

 

6.     Reklamacije

 

Blago z  stvarno napako lahko vrnete v roku dveh mesecev, ko je bila napaka odkrita.

Napaka je stvarna:

1.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2.     če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

3.     če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

4.     če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

 

Po elektronski pošti nam pošljite podroben opis napak. Reklamacija zaradi stvarne napake po dveh letih od izročitve.

 

7.     Pritožbe in pristojno sodišče za reševanje sporov in opozorilo o IRPS

 

Vse pritožbe lahko pošljete na naš elektronski naslov. Za reševanje sporov je pristojno sodišče, kjer ima lastnik spletne strani prijavljeno dejavnost (Celje). Ponudnik spletne strani ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.